งานที่ 1 กลุ่ม 2 คน : ทำปฏิทิน เรื่องอาณาจักรสัตว์ หน้าเเรก ปก หน้าที่ 2 คำนำ หน้าที่ 3 สารบัญ หน้าที่ 4-สุดท้าย เนื้อหา

งานที่ 2 กลุ่ม 10 คน : ทำโครงงานเรื่องป่าชายเลน เเล้วในสัปดาห์วิทย์ศาสตร์จะได้มาโชว์ในงาน

Comment

Comment:

Tweet